Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ  grupa 3-5
Grudzień – tydzień I
Tematyka tygodnia: W krainie baśni

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-skutkowe
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja matematyczna
− liczenie
− aspekt porządkowy liczby
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Kolejne słuchanie zagadek. Odszukiwanie we wkładce odpowiednich obrazków – rozwiązań zagadek i wklejanie ich we właściwych miejscach.
● Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Obudzona królewna.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Zabawa Zgadnij, co to za baśń.
● Zabawa Czarowanie.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie obrazków według kolejności zdarzeń.

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

 

−  odpowiada na pytania nauczyciela

Karta pracy cz. 1, nr 18, opowiadanie R. Piątkowskiej Obudzona królewna, ilustracje do opowiadania, Karta pracy indywidualnej
nr 8 (drugi zestaw).

● Zabawa ruchowo-naśladowcza Mały smok.
Zabawy ruchowe – zestaw XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

● Zabawy z tekstem wiersza D. Gellner Małe smoki.
● Ćwiczenia drobnych ruchów rąk.
● Ćwiczenia słuchowe: syntezowanie słów podzielonych na sylaby.
● Wykonywanie wieży zamkowej (wycinanka).
● Zabawa Wewnątrz i na zewnątrz.
● Ćwiczenia indywidualne: układanie obrazków według kolejności zdarzeń.

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

− wycina proste kształty

Wiersz D. Gellner Małe smoki, Wycinanka nr 9, nożyczki, klej, Karta pracy indywidualnej nr 8 (drugi zestaw), K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz.5.

3.

●  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne i ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza E. M. Skorek Królewskie granie.
● Zabawy z kolorowymi paskami.
● Oglądanie obrazków przedstawiających fragmenty różnych baśni. Odszukiwanie we wkładce obrazków kojarzących się z przedstawionymi fragmentami baśni
i przyklejanie ich obok.
● Ćwiczenia indywidualne: układanie obrazków według kolejności zdarzeń.

 

 

 

− kształtowanie pojęć wielkościowych

 

 

 

 

 

− stosuje słowa: dłuższy, krótszy, taki sam

Wiersz E. M. Skorek Królewskie granie, woreczki, kolorowe paski papieru różniące się długością, klej, kartki, Karta pracy cz. 1, nr 19, Karta pracy indywidualnej
nr 8 (trzeci zestaw), obręcze.

4.

● Zabawa Stań się malutki.
● Zabawa uwrażliwiająca słuch na zmiany charakteru muzyki Wesołe smoki.
● Słuchanie piosenki Wesoły królik.
Rozmowa na temat piosenki.
● Instrumentacja piosenki na instrumentach perkusyjnych.
Dowolny taniec przy piosence.
● Kolorowanie kota w butach według wysłuchanego opisu.
Ćwiczenia indywidualne –  układanie obrazków według kolejności zdarzeń (trzeci zestaw).

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

− dostrzega zmiany
w charakterze muzyki

Piosenka Wesoły królik, Karta pracy cz. 1, nr 20, Karta pracy indywidualnej nr 8 (trzeci zestaw), bębenki, kołatki, grzechotki, K. W. Vopel Od stóp do głów – gry
 i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5

5.

● Zabawa Klaskanie
i tupanie.
● Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej Malowany wózek.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Ilustracja ruchowa wiersza.
● Zabawa Chodzenie
i dotykanie.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie obrazków według kolejności zdarzeń (trzeci zestaw).

 

− interpretacja ruchowa wiersza

 

− ilustruje wiersz ruchem

Wiersz H. Ożogowskiej Malowany wózek, ilustracje do wiersza, Karta pracy indywidualnej 
nr 8 (trzeci zestaw), K. W. Vopel Witajcie ręce – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz.2.

 

 

Grudzień – tydzień II
Tematyka tygodnia: Spotkanie z zimą

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja matematyczna
− liczenie
− klasyfikacja
− aspekt porządkowy liczby
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Oglądanie obrazka, zaznaczanie na obrazkach płożonych poniżej, kolejności jego powstawania.
● Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Srebrne gwiazdki.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Oglądanie zdjęć, obrazków płatków śniegu.
● Zabawa badawcza: Sprawdzenie, czy śnieg rozpuszcza się w cieple.
● Ćwiczenia oddechowe
w połączeniu
z usprawnianiem narządów mowy na podstawie wiersza E. M. Skorek Zimne ręce.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie kasztanów (lub guzików) według podanego wzoru.

 

 

 

− zapoznanie
z oznakami nowej pory roku

 

 

Dziecko:

 

 

−  wymienia wybrane oznaki zimy

Karta pracy cz. 1, nr 21, opowiadanie Cz. Janczarskiego Srebrne gwiazdki, ilustracje do opowiadania, wiersz E. M. Skorek Zimne ręce, Karta pracy indywidualnej
nr 9.

● Zabawa ruchowa z rymowanką Pada śnieg.
● Zabawa ruchowa
z fragmentem wiersza B. Kossuth Sanna.
● Zabawa orientacyjno-porządkowa Taniec płatków śniegu.
● Zabawy ruchowe – zestaw nr XIII.

 

2.

● Zabawa twórcza Drzewo w zimie.
● Przygotowanie ozdoby na choinkę (wycinanka).
● Kończenie rymowanek.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie kasztanów (lub guzików) według podanego wzoru.

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

− wycina proste kształty

K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5, Wycinanka nr 10, klej, nożyczki, Karta pracy indywidualnej
nr 9.

3.

●  Zabawa Masz zielone? Masz czerwone?
● Zabawa Żywe domino.
● Łączenie ze sobą pasujących fragmentów puzzli. Określanie, co one przedstawiają.
● Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie długiego,
a potem krótkiego sznurka
i układanie z nich określonych kształtów.

 

− rozwijanie umiejętności rozróżniania
i nazywania kolorów

 

 

 

− nazywa wybrane kolory

Ł. A. Wengiera Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, wstążeczki, Karta pracy cz. 1, nr 22, sznurki różnej długości dla każdego dziecka.

4.

● Zabawa Mimika
z mimem.
● Zabawa improwizacyjna z zastosowaniem inhibicji
i incytacji Zimowe czary.
● Słuchanie piosenki Tupu, tup po śniegu.
Rozmowa na temat piosenki.
● Nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.
Zabawa rozwijająca umiejętność rozróżniania barw dźwięków wydawanych przez instrumenty Śnieżny pył.
● Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – trójkątem.
● Marsz po kole przy nagraniu piosenki.
● Słuchanie wiersza D. Gellner Pada śnieg.
● Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie długiego
i krótkiego sznurka, układanie z nich określonych kształtów.

 

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

 

− śpiewa piosenkę

I. Kunz Odkrywanie ciszy, piosenka Tupu, tup po śniegu, instrumenty perkusyjne, wiersz D. Gellner Pada śnieg, sznurki o różnej długości, M. Staniek Konspekty zajęć muzyczno-rytmicznych.

5.

● Zabawa Wyobraź sobie.
● Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej Zimowa piosenka.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Nauka wiersza fragmentami, metodą
ze słuchu.
● Indywidualna recytacja wiersza przez chętne dzieci.
● Łączenie obrazków bałwanków od największego do najmniejszego, a sanek – od najmniejszych do największych.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie klocków
w kształcie figur geometrycznych na ich cieniach.

 

− rozwijanie mowy

 

− wymienia oznaki zimy

K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5, wiersz I. Suchorzewskiej Zimowa piosenka, ilustracje do wiersza, Karta pracy cz. 1, nr 23, klocki w kształcie figur geometrycznych, kartki
z obrysowanymi klockami.

 

 

Grudzień – tydzień III
Tematyka tygodnia: W oczekiwaniu na święta

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-skutkowe
− myślenie twórcze
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja emocjonalna
i wprowadzenie
w świat wartości
− nawiązywanie pozytywnych kontaktów – współdziałanie
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja matematyczna
− orientacja przestrzenna
− liczenie
− aspekt porządkowy liczby
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza
− kształtowanie wrażliwości estetycznej
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
− działania twórcze
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Zabawy z tekstem wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak Choineczka.
● Mówienie na jednym wydechu zdania: Choineczka wystrojona przyszła dzisiaj do nas.
● Dmuchanie na papierowe gwiazdki zawieszone na nitkach.
● Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Miejsce pod choinką.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Liczenie bombek: żółtych, czerwonych
i niebieskich. Odszukanie we wkładce obrazków
i przyklejanie ich na odpowiednich cieniach.
● Zabawa Obrazek.
● Ćwiczenia indywidualne – wodzenie palcem od samochodu do garażu; określanie, który z kolei jest to garaż.

 

 

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

 

 

 

−  wypowiada się na temat opowiadania

Opowiadanie R. Piątkowskiej Miejsce pod choinką, ilustracje do opowiadania, Karta pracy cz. 1, nr 24, Karta pracy indywidualnej nr 10, K. W. Vopel Witajcie ręce – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 1.

● Zabawa muzyczno-ruchowa Ubieramy choinkę (według M. Staniek).
● Zabawa ruchowa twórcza Choinka.
● Zabawy ruchowe – zestaw nr XIII.
● Zabawa ruchowa z rymowanką Pada śnieżek.

2.

● Liczenie bombek na kostkach domina. Rysowanie na drugiej stronie każdej kostki domina tylu kropek, ile obok jest bombek.
● Ćwiczenia oddechowe – naśladowanie gaszenia świeczki, która pali się na choince.
● Ćwiczenia drobnych ruchów rąk.
● Wykonanie papierowej choinki (wycinanka).
● Ćwiczenia oddechowe
i usprawniające narządy mowy na podstawie wiersza E. M. Skorek Świąteczne zapachy.
● Rozmowy indywidualne na temat potraw świątecznych przygotowywanych w domach dzieci.
● Ćwiczenia indywidualne – wodzenie palcem od samochodu do garażu; określanie, który to z kolei garaż.

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

 

 

 

− wycina proste kształty

Karta pracy cz. 1, nr 25, Wycinanka nr 11, klej, nożyczki, szarfy, wiersz E. M. Skorek Świąteczne zapachy, Karta pracy indywidualnej
nr 10.

3.

● Układanie sylwety choinki z klocków w kształcie figur geometrycznych.
● Słuchanie wiersza L. J. Kerna Dwa rękawy.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Zabawy ze sznurkami.
● Nauka fragmentu wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak Wieczór wigilijny.
Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie cienia danego obrazka.

 

 

− kształtowanie pojęć wielkościowych

 

 

 

 

− stosuje słowa: długi, krótki, dłuższy, krótszy

Klocki w kształcie figur geometrycznych, wiersz L. J. Kerna Dwa rękawy, sylweta bluzy dla misia z rękawami różniącymi się długością, sznurki różnej długości dla każdego dziecka, Karta pracy indywidualnej
nr 11.

4.

● Zabawa Ustawiamy się według poleceń.
● Zabawa pobudzająco-hamująca.
● Słuchanie piosenki Wesoła choinka.
Rozmowa na temat piosenki.
● Zabawa przy piosence.
● Nauka piosenki fragmentami, metodą
ze słuchu.
● Zabawa Prezenty.
Próby wspólnego śpiewu I zwrotki piosenki.
● Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie cienia danego obrazka.

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

− śpiewa piosenkę

Piosenka Wesoła choinka, udekorowana choinka, instrumenty perkusyjne, Karta pracy indywidualnej
nr 11.

5.

● Zabawa W tę i z powrotem.
● Słuchanie wiersza E. Skarżyńskiej Choinka.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Wspólne ubieranie choinki w sali.
Śpiewanie piosenki Wesoła choinka stojąc wokół choinki.
● Wykonanie koszyczka na choinkę (wycinanka).

 

− rozwijanie mowy

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5, wiersz E. Skarżyńskiej Choinka, ilustracje do wiersza, Wycinanka 12.


 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ  grupa 1-3

 

Czwartek (1.12.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Gwiazdki”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Zimno, zimno nam w paluszki”

Piątek (2.12.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Grudzień, grudzień jedzie”
 2. Zabawa ruchowa ,,Jedzie pociąg z daleka”

Poniedziałek (5.12.2011)

 1. Słuchanie opowiadania ,,Zimowe zabawy misia”
 2. Ćwiczenie oddechowe ,,Balonik”

Wtorek (6.12.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,,Idzie Mikołaj”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Pokaż”

Środa (7.12.2011)

 1. Słuchanie dowolnie wybranej bajki
 2. Praca plastyczna ,,Mikołaj”

Czwartek (8.12.2011)

 1. Słuchanie piosenki ,,Zima lubi dzieci”
 2. Zabawa ruchowa ,,Piłeczki do celu”

Piątek (9.12.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,,Jedzie zima”
 2. 2. Zabawa ruchowa ,,Śniegowe kule”

Poniedziałek (12.12.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,,Bałwan”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Rodzina paluszków”

Wtorek (13.12.2011)

 1. Gra na instrumentach muzycznych
 2. Słuchanie piosenki ,,Panie bałwanie”

Środa (14.12.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Mało nas”
 2. Praca plastyczna ,,Bałwanek”

Czwartek (15.12.2011)

 1. Zabawa matematyczna ,,Misie”
 2. Słuchanie opowiadania ,,Przed zimowym snem”

Piątek (16.12.2011)

 1. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków
 2. Zabawa ,,Rzut woreczkiem”

Poniedziałek (19.12.2011)

 1. Słuchanie kolęd
 2. Zabawa ruchowa ,,Wesołe kółeczko”

Wtorek (20.12.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,, Choinka w naszej sali”
 2. Zabawa ruchowa ,,Patrzcie dzieci”

Środa (21.12.2011)

 1. Słuchanie piosenki ,,Stała pod śniegiem panna zielona”
 2. Praca plastyczna ,,Choinka”

Czwartek (22.12.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,,Grudzień
 2. Zabawa ruchowa ,,Śnieżne zaspy”

Piątek (23.12. 2011)

 1. Słuchanie piosenki ,,Tak się zachmurzyło”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,My jesteśmy krasnoludki”

Wtorek (27.12.2011)

 1. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków
 2. Zabawa ruchowa ,,Zimowy wiatr”

Środa (28.12.2011)

 1. Utrwalanie nazw części ciała
 2. Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Stój prościutko”

Czwartek (29.12.2011)

 1. Utrwalanie nazw zwierząt
 2. Naśladowanie odgłosów zwierząt

 

Piątek (30.12.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Kolory”
 2. Zabawa ruchowa ,,Daj mi rączkę”

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LISTOPAD  GRUPA 3-5
Listopad – tydzień I
Tematyka tygodnia: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-skutkowe
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja przyrodnicza
i ekologiczna
− zależności
w świecie przyrody
Edukacja matematyczna
− liczenie
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Ilustracja ruchowa opowiadania nauczyciela o jeżyku i wiewiórce.
● Słuchanie wiersza W. Broniewskiego Odlot bocianów.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Poznanie nazw wybranych ptaków, które odleciały do ciepłych krajów (Afryki).
● Naśladowanie głosów ptaków.
● Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze na podstawie wiersza E. Szelburg-Zarembiny Dziadzio mrok.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie obrazków historyjki.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

−  wymienia nazwy wybranych ptaków

Wiersz W. Broniewskiego Odlot bocianów, ilustracje do wiersza, wiersz E. Szelburg-Zarembiny Dziadzio mrok, Karta pracy indywidualnej nr 5.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiewiórki w dziuplach.
Zabawy ruchowe – zestaw VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

● Dowolny taniec przy piosence Kolczasty jeż.
● Zabawy naśladowcze – naśladowanie zwierząt przedstawionych na obrazkach.
● Zagadka obrazkowa (jeż).
● Zabawa z rymowanką o jeżu.
● Ćwiczenia drobnych ruchów rąk.
● Lepienie jeża z masy solnej.
● Robienie z kolorowej bibuły legowiska dla jeża.
● Zabawa twórcza Chciałbym być grubym, mruczącym niedźwiedziem.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie obrazków historyjki.

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

 

 

 

− lepi z masy solnej jeża

Masa solna, wykałaczki,  płyta CD, kompakt, kartka pocięta na części, zaznaczone czarnymi krążkami, kostka z kropkami od 1 do 4, Karta pracy indywidualnej nr 5.

3.

●  Ćwiczenia w czytaniu.
● Słuchanie opowiadania W. Badalskiej Kto prędko? Kto powoli?
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Określanie, które zwierzę porusza się wolno, a które szybko.
● Ilustracja ruchowa opowiadania.
● Ćwiczenia w szeregowaniu.
● Rysowanie wybranego zwierzęcia z opowiadania.
● Rysowanie kreatywne – tworzenie rysunku chmurki.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie obrazków historyjki.

 

− określanie tempa poruszania się

 

 

 

− stosuje słowa: szybko, wolno, szybciej, wolniej

Opaski z obrazkami zwierząt –bohaterami opowiadania, opowiadanie W. Badalskiej Kto prędko? Kto powoli?, ilustracje do opowiadania, obrazki zwierząt, rysunki chmurek, obręcze, Karta pracy indywidualnej nr 5.

4.

● Zabawa Pokaż na palcach.
● Zabawa z rymowanką o palcach.
● Słuchanie piosenki Kolczasty jeż.
Rozmowa na temat piosenki.
● Rytmiczne wypowiadanie tekstu refrenu za nauczycielem.
Zabawa wyrabiająca reakcję na sygnał Jeżyk.
● Zabawa Leśne zwierzątka.
● Zabawa Wspólny rytm.
Ćwiczenia indywidualne – wyszukiwanie obrazka do podanej nazwy.

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

− śpiewa piosenkę

Piosenka Kolczasty jeż, obręcze, K. W. Vopel Witajcie nogi – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 1, obrazki.

5.

● Zabawa W tę i z powrotem.
● Zaznaczanie kolejności zdarzeń w historyjkach o chomiku i o jeżyku.
● Ćwiczenia indywidualne z obrazkami.
● Ćwiczenia oddechowe na postawie wiersza E. M. Skorek Wilczek.

 

− rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

 

− zaznacza kolejność zdarzeń w historyjce

Karta pracy cz. 1, nr 12, wiersz E. M. Skorek Wilczek, K. W. Vopel Witajcie nogi – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 1, obrazki.

 

Listopad – tydzień II
Tematyka tygodnia: Dbamy o czystość

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− higiena
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja matematyczna
− liczenie
− klasyfikacja
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Słuchanie wiersza T. Fangrata O jednym.
● Pokazowe (przez nauczyciela) mycie zębów.
● Segregowanie przedmiotów, na potrzebne do mycia i te, które nie są potrzebne.
● Słuchanie opowiadania M. Kownackiej Kukuryku na ręczniku.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Nauka fragmentu opowiadania.
● Pokazowe mycie rąk.
● Słuchanie zagadek. Odszukiwanie we wkładce obrazków przedstawiających ich rozwiązania. Wklejanie ich w odpowiednich polach.
● Ćwiczenia indywidualne – łączenie kropek w odpowiednich kolorach.
● Dowolny taniec przy piosence Tak czy nie?

 

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

 

 

−  odpowiada na pytania nauczyciela

Opowiadanie M. Kownackiej Kukuryku na ręczniku, ilustracje do opowiadania, wiersz T. Fangrata O jednym, Karta pracy cz. 1, nr 13, Karta pracy indywidualnej nr 6.

● Zabawa ruchowo-naśladowczaMyjemy się.
● Zabawy ruchowe – zestaw nr IX.
● Zabawa orientacyjno-porządkowa Gimnastyka.
● Zabawa orientacyjno-porządkowa Zapamiętaj swoją parę.

 

2.

● Zabawa Liczba mnoga.
● Ćwiczenia dotykowe.
● Projektowanie wzorów na ręczniku.
● Słuchanie wiersza W. Scisłowskiego Klocki.
● Ćwiczenia indywidualne – łączenie kropek kredkami w odpowiednich kolorach.

 

− rozwijanie sprawności manualnych

 

 

 

− projektuje materiał na ręcznik poprzez stemplowanie

Obrazki przedmiotów potrzebnych do higieny, kawałki materiałów o różnej fakturze, kawałki białego materiału dla każdego dziecka, farby plakatowe, klocki, stemple z ziemniaka, Karta pracy indywidualnej nr 6, wiersz W. Scisłowskiego Klocki, klocki w kolorach wymienionych w wierszu.

3.

●  Zabawa Prawda lub fałsz.
● Zabawa Dobierz w pary pantofle.
● Podawanie innych przykładów przedmiotów (części ciała), które występują w parach.
● Zabawa Czy możecie…?
● Ćwiczenia indywidualne – łączenie kropek kredkami w odpowiednich kolorach.

 

 

− utrwalenie pojęcia para

 

 

 

− wymienia przedmioty, nazwy części ciała, które występują w parach

Koła z buźką uśmiechniętą i smutną (dla każdego dziecka), rękawiczki, skarpety, buty, K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5, Karta pracy indywidualnej nr 6.

4.

● Ozdabianie ręcznika według własnego pomysłu.
● Ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie piosenek nuconych przez nauczyciela.
● Słuchanie piosenki Tak czy nie?
Rozmowa na temat piosenki.
● Zabawa z tekstem (IV zwrotka) piosenki.
Zabawa z piłką.
● Wystukiwanie podanego rytmu stopami.
● Ćwiczenia indywidualne – stosowanie właściwych przyimków.

 

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

 

− dostosowuje ruchy do tempa muzyki

Karta pracy cz. 1, nr 14, piosenka Tak czy nie? bębenek.

5.

● Zabawa twórcza Magiczny balonik.
● Słuchanie wiersza J. Korczakowskiej Przedszkolaczek.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Puszczanie baniek mydlanych (w łazience lub na tarasie).
● Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
● Próby wspólnej recytacji wiersza.
● Zabawa Dzień dobry.
● Ćwiczenia indywidualne – ćwiczenia ortofoniczne.

 

− rozwijanie mowy

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5, wiersz J. Korczakowskiej Przedszkolaczek, ilustracje do wiersza, kubki, rurki, mydliny.

 

Listopad – tygodnie III i IV
Tematyka tygodnia: Sposoby na długie jesienne wieczory

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-skutkowe
− myślenie twórcze
Edukacja zdrowotna
− aktywność uchowa i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja emocjonalna
i wprowadzenie
w świat wartości
− nawiązywanie pozytywnych kontaktów – współdziałanie
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja matematyczna
− orientacja przestrzenna
− rytmy
− liczenie
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza
− kształtowanie wrażliwości estetycznej
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
− działania twórcze
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
● Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Zabawy.
● Rozmowa n temat opowiadania.
● Zabawa Gdzie schował się miś?
● Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie rysunków różniących się od wzoru.
● Zabawa ze śpiewem Dwóm tańczyć się zachciało.

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

−  odpowiada na pytania dotyczące utworu

Opowiadanie Cz. Janczarskiego Zabawy, ilustracje do opowiadania, chustka, pluszowy miś, Karta pracy indywidualnej nr 7, piosenka Dwóm tańczyć się zachciało.

● Zabawa ruchowa z elementem podskoku Pajacyki skaczą.
● Zabawy ruchowe – zestaw nr X.

2.

● Zabawa Posyłam uśmiech.
● Zabawa Taniec radości.
● Wypowiedzi dzieci na temat Z czym kojarzy wam się radość?
● Ćwiczenia ruchowo-graficzne – kreślenie w powietrzu kształtu słonka mówiąc przy tym rymowankę.
● Ćwiczenia drobnych ruch w rąk.
● Wypełnianie kuleczkami z żółtej bibuły słoneczka.
● Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie rysunków różniących się od wzoru.

 

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− wypełnia kuleczkami z bibuły rysunek słonka

Bibuła: żółta, czarna, czerwona, schematyczny rysunek słońca (dla każdego dziecka), Karta pacy indywidualnej nr 7.

3.

● Zabawa z rymowanką.
● Liczenie obiektów niewidocznych.
● Oglądanie obrazka misia. Wskazywanie cienia misia i podkreślanie go.
● Ćwiczenia indywidualne – wskazywanie rysunków różniących się od wzoru.
● Zabawa przy piosence Dwóm tańczyć się zachciało.

 

− rozwijanie umiejętności liczenia

 

 

 

− liczy obiekty niewidoczne

Klocki, Karta pracy cz. 1, nr 15, Karta pracy indywidualnej nr 7.

4.

● Ćwiczenia artykulacyjne za podstawie wiersza I. Sztabińskiej Zabawy logopedyczne.
● Zabawy z woreczkami.
● Słuchanie piosenki Niegrzeczna myszka.
Rozmowa na temat piosenki.
Nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.
● Zabawa przy piosence.
● Poznanie sposobu gry na bębenku.
● Zabawa O jakim przedmiocie mówię?
Ćwiczenia indywidualne – układanie prostych ciągów rytmicznych.
● Zabawa ze śpiewem My jesteśmy krasnoludki.

 

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

 

− gra na bębenku

Woreczki, wiersz I. Sztabińskiej Zabawy logopedyczne, piosenka Niegrzeczna myszka, bębenki, guziki lub spinacze, zabawki.

5.

● Zabawa Piłka parzy.
● Zabawa ze śpiewem przy piosence Dwóm tańczyć się zachciało.
● Słuchanie wiersza D. Wawiłow O rupakch.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Zabawa Szukamy rupaków.
Rysowanie Rupaków.
● Odszukiwanie na obrazku przedmiotów umieszczonych pod nim.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie prostych ciągów rytmicznych.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

− wypowiada się na temat wiersza

Wiersz D. Wawiłow O rupakach, piłka, trzy laleczki, Karta pracy cz. 1, nr 16, guziki lub spinacze.

6.

● Zabawa Złączone słoneczka.
● Dzielenie na sylaby nazw pokazywanych przez nauczyciela zabawek.
● Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej Trzy farby Piotrusia.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Rozbielanie białą farbą koloru czerwonego.
● Zabawa Mój ulubiony kolor.
● Zabawa rozwijająca słuch Liski i gąska.
● Ćwiczenia indywidualne: układanie obrazków według kolejności zdarzeń.

 

 

 

− budzenie zainteresowania zabawami badawczymi

 

 

 

− podaje nazwy barw powstałych ze zmieszania dwóch kolorów podstawowych

K. W. Vopel Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. 5, opowiadanie H. Zdzitowieckiej Trzy farby Piotrusia, ilustracje do opowiadania, rozcieńczone farby: żółta, czerwona, niebieska, słoiki, Karta pracy indywidualnej nr 8.

● Zabawa ruchowa ze skłonami tułowia w bok Kołysanie się drzew (według A. Grzęski).
● Zabawy ruchowe – zestaw XI.
● Zabawa muzyczno-ruchowa Rowery.
Zabawa ruchowa z elementem podskoku Wróbelki i kot.

 

 

7.

● Słuchanie wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak Co kto lubi?
● Wypowiadanie się na temat Co to znaczy nudzić się?
● Zabawa z rymowanką na odpędzanie nudy.
● Wykonanie Nudy – marudy.
● Oglądanie wykonanych prac, wskazywanie najciekawszych.
● Zabawa Budujemy szałas.
● Ćwiczenia indywidualne: układanie obrazków według kolejności zdarzeń.

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

− wykonuje prace korzystając z różnego materiału

Wiersz E. Śnieżkowskiej-Bielak Co kto lubi?, różny materiał plastyczny, R. Potrtmann Zabawy przeciwko agresji, Karta pracy indywidualnej nr 8.

 

8.

● Zabawy guzikami.
● Dostrzeganie rytmu ułożonego z kolorowych guzików i kontynuowanie go.
● Dostrzeganie rytmu w ciągu guzików o różnej liczbie dziurek i kontynuowanie go.
● Dostrzeganie rytmu w ciągu guzików o różnej liczbie dziurek i w różnym kolorze i kontynuowanie go.
● Zorganizowanie kącika sklepowego.
● Zabawy tematyczne w kąciku sklepowym.
● Określanie, co znajduje się w koszyku. Dzielenie nazw towarów na sylaby. Rysowanie w ramce tego, co chciałyby kupić sobie dzieci w sklepie.
● Ćwiczenia indywidualne: układanie obrazków według kolejności zdarzeń (ciąg dalszy).

 

− dostrzeganie
i kontynuowanie rytmu w ciągu przedmiotów

 

− dostrzega rytm w ciągu przedmiotów i go kontynuuje

Guziki, Karta pracy cz. 1, nr 17, Karta pracy indywidualnej nr 8, półki, opakowania po artykułach spożywczych i kosmetycznych, napis Sklep.

 

9.

● Ćwiczenia oddechowe.
● Zabawy przy piosence Niegrzeczna myszka.
● Słuchanie piosenki Niegrzeczna myszka.
● Zabawa na określanie wysokości dźwięków Myszki.
● Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.
● Zabawa Policz do trzech.
● Wspólny śpiew piosenki Niegrzeczna myszka.
● Wykonanie rysunku myszki na bazie półokręgu.
● Słuchanie wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak Marzenie.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Ćwiczenia indywidualne – układanie podanego wzory z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

−umuzykalnianie dzieci

 

− porusza się rytmicznie przy piosence

Wiersz E. Śnieżkowskiej-Bielak Marzenie, piosenka Niegrzeczna myszka, klocki w kształcie figur geometrycznych, skakanki.

10.

● Zabawa ze śpiewem Mało nas.
● Układanie imion według wzoru.
● Słuchanie wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak Moje zabawki.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Nadawanie imion lalkom.
● Zabawa Gdzie schowała się lalka?
● Ćwiczenia indywidualne: układanie podanego wzoru z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

Kartoniki z imionami dzieci, litery, wiersz E. Śnieżkowskiej-Bielak Moje zabawki, trzy lalki, kartoniki z napisami: Ola, Karolina, Zosia, klocki w kształcie figur geometrycznych.

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad
w grupie dzieci 1-3

 

Środa ( 2.11.2011)

 1. Wiersz "Przedszkolak"
 2. Zabawa ruchowa "Głowa, ręka, noga"

Czwartek (3.11.2011)

 1. Zabawa ruchowa "Koło, pociąg"
 2. Zabawa dydaktyczna "Kolory"

Piątek (4.11.2011)

 1. Zabawa ruchowa "Psotny wietrzyk"
 2. Zabawa dydaktyczna "Echo"

Poniedziałek (7.11.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna "Kapu,kap"
 2. Zabawa ruchowa z piosenką "Mało nas"

Wtorek (8.11.2011)

 1. Opowieść ruchowa "Pogoda"
 2. Słuchanie dowolnie wybranej bajki

Środa ( 9.11.2011)

 1. Wiersz "Jesienna szaruga"
 2. Zabawa ruchowa z piosenką "Kosi,kosi łapci"

Czwartek (10.11.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna "Kotek łapki myje"
 2. Zabawa ruchowa "Jedzie pociąg z daleka"

Poniedziałek (14.11.2011)

 1. Gra na instrumentach muzycznych
 2. Zabawa ruchowa "Wróbelki"

Wtorek (15.11.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna "Pokaż"
 2. Zabawa ruchowa "Słońce i deszcz"

Środa (16.11.2011)

 1. Wiersz "Moja buzia"
 2. Praca plastyczna "Deszczowa chmurka"

Czwartek (17.11.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna "Wyliczanka"
 2. >Zabawa ruchowa z piosenką "Żabki"

Piątek (18.11.2011)

 1. Utrwalanie nazw warzyw
 2. Zabawa ruchowa "Kółko graniaste"

Poniedziałek (21.11.2011)

 1. Wiersz "Wesołe misie"
 2. Zabawa ruchowa z piosenką "Rączki do góry"

Wtorek (22.11.2011)

 1. Słuchanie opowiadania "Miś i słoneczko"
 2. Zabawa ruchowa "Co robią misie"

Środa (23.11.2011)

 1. Zabawa ruchowa z piosenką "Jeżeli ci wesoło"
 2. Praca plastyczna "Miś"

Czwartek (24.11.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna "Jeden-dwa"
 2. Zabawa ruchowa "Spacer misia"

Piątek (25.11.2011)

 1. Wiersz "Miś"
 2. Zabawa ruchowa "Różne zabawki"

Poniedziałek (28.11.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna "Drzewo"
 2. Zabawa ruchowa "Winda"

Wtorek (29.11.2011)

 1. Wierszyk "Rączki robią klap, klap, klap"
 2. Zabawa ruchowa "Wagoniki"

Środa (30.11.2011)

 1. Utrwalanie nazw owoców
 2. Zabawa ruchowa "Baloniku mój malutki"

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  GRUPA 3-5
Październik – tydzień I
Tematyka tygodnia: Robimy zapasy.

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja przyrodnicza
i ekologiczna
− zależności
w świecie przyrody
Edukacja matematyczna
− liczenie
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Wycinanie ze starych czasopism obrazków, zdjęć warzyw i owoców. Określanie, jakie przetwory możemy z nich otrzymać.
● Oglądanie i nazywanie przetworów.
● Słuchanie opowiadania M. Terlikowskiej Zapasy.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Rytmizowanie tekstu:
Na zimowe, ciężkie czasy, robimy zapasy.
● Ćwiczenia graficzne: kolorowanie sylwety słoika tak, żeby otrzymać wybrane zapasy.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy
i myślenia.

 

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

 

 

−  odpowiada na pytania dotyczące utworu

Opowiadanie
M. Terlikowskiej Zapasy, ilustracje do opowiadania, nożyczki, stare czasopisma, skakanki, Karta pracy indywidualnej
nr 1.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Przetwory.
Zabawy ruchowe – zestaw IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

● Czytanie całościowe wyrazu zapasy.
● Zabawa przy piosence Węgierska zabawa z chusteczką.
● Ćwiczenia w liczeniu zapasów.
● Zabawa Licz do pięciu.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy
i myślenia

 

 

 

− rozwijanie umiejętności liczenia

 

 

 

 

 

− liczy w zakresie pięciu

Piosenka Węgierska zabawa z chusteczką, chusteczka, pięć brązowych kartonowych pasków, sylwety słoików z przetworami, kartoniki z krążkami od jednego do pięciu, Karta pracy indywidualnej
nr 1.

3.

●  Zabawa Kogo wołam?
● Podział na sylaby imion dzieci.
● Zabawa z rymowanką.
● Oglądane obrazka z Wycinanki nr 7.
● Wykonanie Obrazka
z zapasami (Wycinaka
nr 7).
● Zabawa dydaktyczna Poznaj, kto mówił?
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy
i myślenia.

 

 

 

− rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

 

 

 

 

− układa obrazek według wzoru

Wycinanka nr 7, nożyczki, klej, kartki, Karta pracy indywidualnej
nr 1.

4.

● Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wiersza
E. M. Skorek Jak ziewamy.
● Zabawa z rymowanką: Sałata, pietruszka, por, kalarepa, pomidor.
● Zabawa przy piosence Jarzynowa ciuciubabka.
Zabawa Stop.
● Ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
Zabawa integracyjna Tocząca się piłka.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy

 

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

 

− bawi się przy piosence

Wiersz E. M. Skorek Jak ziewamy, piosenka Jarzynowa ciuciubabka, piłki, bębenek.

5.

● Zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Pantofelki.
● Słuchanie wiersza
E. Szelburg-Zarembiny Zapasy na zimę.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Mówienie pierwszej zwrotki wiersza za nauczycielem w rytmie, jaki wystukuje on na bębenku.
● Wyszukiwanie obrazków przedstawiających wymienione w wierszu zapasy.
● Dzielenie na sylaby nazw wybranych zapasów.
● Skreślanie w każdym szeregu obrazka, który nie pasuje do pozostałych.
● Ćwiczenia cwału bocznego.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

Wiersz E. Szelburg-Zarembiny Zapasy na zimę, ilustracje do wiersza, Karta pracy cz. 1, nr 7, bębenek, pantofle.

Październik – tydzień II
Tematyka tygodnia: Przez park.

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja przyrodnicza
i ekologiczna
− zależności w świecie przyrody
Edukacja matematyczna
− liczenie
− klasyfikacja
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Segregowanie materiału przyrodniczego według rodzaju.
● Rozwiązywanie zagadek.
● Wielozmysłowe poznawanie liści.
● Słuchanie wiersza
B. Gładkowskiej Jesienny wiatr.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Ćwiczenia oddechowe
z liściem.
● Liczenie kasztanów
w kasztanowych ludzikach.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie percepcji słuchowej.
● Nauka wyliczanki.

 

 

 

− poznanie owoców parkowych

 

 

Dziecko:

 

 

−  nazywa owoce drzew rosnących w parku

Koszyki, kasztany, żołędzie, kolorowe liście, wiersz
B. Gładkowskiej Jesienny wiatr, ilustracje do wiersza, kasztanowe ludziki, Karta pracy indywidualnej nr 2, kompakt, płyta CD, nożyczki.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Taniec liści.
● Zabawa orientacyjno-porządkowa Uwaga lis!
● Zabawa orientacyjno-porządkowa Bukieciki z liści.
● Zabawy ruchowe – zestaw nr V.
● Zabawa orientacyjno-porządkowa Bociany – jaskółki.

 

2.

● Ćwiczenia logorytmiczne.
● Słuchanie fragmentu wiersza N. Kuczyńskiej Kolczasty jeż.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Omówienie wyglądu jeża.
● Ćwiczenia drobnych ruchów rąk – przygotowanie rąk do pracy.
● Wykonanie obrazka jeżyka (Wycinanka nr 5).
● Ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie percepcji słuchowej.

 

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− wycina proste kształty

Fragment wiersza N. Kuczyńskiej Kolczasty jeż, obrazek jeża, Wycinanka nr 5, Karta pracy indywidualnej
nr 2, nożyczki.

3.

●  Łączenie kropek, kolorowanie rysunku liścia na żółto.
● Zabawa przy piosence Już opadły liście.
● Zabawa z liśćmi
● Liczenie liści.
● Robienie bukiecików
z zebranych liści
i dekorowanie nimi kącika przyrody.
● Ćwiczenia indywidualne:
rozwijanie percepcji słuchowej.

 

 

 

 

− rozwijanie umiejętności liczenia

 

 

 

 

 

 

− liczy w zakresie pięciu

Karta pracy cz.1, nr 8, piosenka Już opadły liście, liście, Karta pracy indywidualnej
nr 2, kompakt, płyta CD, nożyczki.

4.

● Wycinanie obrazków, zdjęć ze starych czasopism związanych tematycznie
z jesienią.
● Słuchanie piosenki Już opadły liście.
● Rozmowa na temat piosenki.
Zabawy przy piosence.
● Nauka piosenki.
Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – grzechotką
● Ćwiczenia indywidualne: budowanie domów z klocków w określonym kolorze.

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

− śpiewa piosenkę

Piosenka Już opadły liście, grzechotka, liście, stare czasopisma, nożyczki, klej, duży karton, klocki.

5.

● Podział na sylaby nazw obrazków kojarzących się
z jesieni.
● Wymienianie nazw ptaków znanych dzieciom.
● Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Mieszkanie do wynajęcia.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Wymienianie cech ptasich zwierząt na podstawie szpaka i wróbla.
● Nauka rymowanki
o szpaku i wróblu.
● Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
● Ćwiczenia indywidualne: budowanie domów z klocków w określonym kolorze.

 

 

 

− poznanie jesiennych zwyczajów ptaków

 

 

 

− wymienia nazwy wybranych ptaków

Opowiadanie
Cz. Janczarskiego Mieszkanie do wynajęcia, ilustracje do opowiadania, obrazki ptaków.

 

Październik – tydzień III
Tematyka tygodnia: W trosce o zdrowie.

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− racjonalne żywienie
− aktywność uchowa i profilaktyka wad postawy
− zdrowy styl życia
i profilaktyka
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja matematyczna
− liczenie
− klasyfikacja
− aspekt porządkowy liczby
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Nauka wiersza
B. Szelągowskiej Ruch to zdrowie.
● Zabawa naśladowcza Poruszam się jak on.
● Słuchanie opowiadania D. Niewoli Zaczarowane cukierki.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Zabawa relaksacyjna Papierowy motylek.
● Ćwiczenia oddechowe
z papierkami po cukierkach.
● Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej ze skakankami.
● Rytmiczne wymawianie wiersza B. Szelągowskiej Ruch to zdrowie.

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

 

−  odpowiada na pytania dotyczące utworu

Opowiadanie
D. Niewoli Zaczarowane cukierki, ilustracje do opowiadania, wiersz. B. Szelągowskiej Ruch to zdrowie, cukierki, skakanki.

● Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik.
● Zabawy ruchowe – zestaw nr VI.
● Zabawa ruchowa z rymowanką.
● Zabawa ruchowa Pajacyki.

2.

● Podział na sylaby nazw przedmiotów związanych ze zdrowiem.
● Ilustracja ruchowa wiersza B. Szelągowskiej Liczę i ćwiczę.
● Rysowany wierszyk Rybka.
● Wyjaśnienie powiedzenia Zdrów jak ryba.
● Ćwiczenia drobnych ruchów rąk.
● Wykonanie pracy plastycznej Rybka malowana palcami (Wycinanka nr 6).
● Oglądanie wykonanych prac.
● Segregowanie liści według kształtu.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie umiejętności wycinania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− wycina proste kształty

Wiersz
B. Szelągowskiej Liczę i ćwiczę, Wycinanka nr 6, nożyczki, Karta pracy indywidualnej
nr 3, obrazki.

3.

●  Nawlekanie koralików na sznurek, porównywanie długości otrzymanych korali.
● Swobodny taniec przy piosence Zjadaj miód.
● Ćwiczenia w liczeniu.
● Łączenie liniami obrazków, na których jest tyle samo owoców lub warzyw.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
● Zabawa Co jest w tym kolorze?

 

 

 

− rozwijanie umiejętności liczenia

 

 

 

 

 

− liczy w zakresie pięciu

Koraliki, sznurek, piosenka Zjadaj miód, klocki, Karta pracy cz.1, nr 9, Karta pracy indywidualnej nr 3, kostka z barwnymi plamami.

4.

● Zabawa Kolorowy klocek.
● Słuchanie piosenki Zjadaj miód.
● Rozmowa na temat piosenki.
Degustacja małych kawałków bułki z miodem.
● Nauka piosenki.
Rozmowa na temat tego, co należy robić oprócz zdrowego odżywiania, żeby być zdrowym.
● Zabawa Gimnastyka.
● Ćwiczenia cwału bocznego.
● Wspólny śpiew piosenki.
● Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie dźwięków.

 

− nauka piosenki

 

− śpiewa piosenkę

Kolorowe klocki, piosenka Zjadaj miód, kawałki bułki z miodem, woreczki, kompakt, płyta CD.

5.

● Słuchanie wiersza
B. Lewandowskiej Na zdrowie.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Spotkanie z lekarzem – pediatrą.
● Ćwiczenia narządów artykulacyjnych Język malarzem.
● Ćwiczenia poruszania się cwałem bocznym.

 

 

 

− poznanie jesiennych zwyczajów ptaków

 

 

 

− wymienia nazwy wybranych ptaków

Wiersz
B. Lewandowskiej Na zdrowie, woreczki.

Październik – tydzień IV
Tematyka tygodnia: Pod jesiennym parasolem.

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania
Edukacja przyrodnicza
i ekologiczna
− zasoby przyrody nieożywionej
Edukacja matematyczna
− liczenie
− aspekt porządkowy liczby
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy o sztuce
− aktywność twórcza
Muzyka
− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

1.

● Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową Chodzimy po kropelkach.
● Przedstawienie bohaterów opowiadania – wróbelka Elemelka.
● Słuchanie opowiadania H. Łochockiej Kamizelka Elemelka.
● Rozmowa na temat opowiadania.
● Projektowanie kamizelki.
● Określanie jak powinno ubierać się późną jesienią.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy.
● Zabawy z wierszem
D. Gellner Wiatr i chmurki.

 

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

Dziecko:

 

 

 

−  odpowiada na pytania dotyczące utworu

Opowiadanie H. Łochockiej Kamizelka Elemelka, ilustracje do opowiadania, papierowe krople, kartki z rysunkiem kamizelki, Karta pracy indywidualnej
nr 4, wiersz
D. Gellner Wiatr
 i chmurki.

● Zabawa ruchowa z elementem przeskoku Kałuża.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Deszcz pada – świeci słońce.
Zabawy ruchowe – zestaw VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

● Zabawy z wodą.
● Określanie właściwości wody.
● Zabawy ruchowo-graficzne.
● Malowanie padającego deszczu techniką mokre
w mokrym.
● Wspólne oglądanie wykonanych prac.
● Ćwiczenia oddechowe
w połączeniu z artykulacyjnymi na podstawie wiersza E. M. Skorek Kapanie.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy.

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

− maluje techniką mokre w mokrym

Dwie miski, kubek po jogurcie, woda, plastikowe butelki, mokre kartki, pędzle, farby plakatowe, wiersz E. M. Skorek Kapanie, Kata pracy indywidualnej
nr 4.

3.

●  Rysowanie min kropelkom.
● Zabawa przy piosence Węgierska zabawa
z chusteczką.
● Zabawy z kropelkami.
● Zabawa Na migi.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy.

 

 

 

− rozwijanie umiejętności szeregowania

 

 

 

− układa kropelki według wzrastającej wielkości,
a chmurki według malejącej wielkości

Karta pracy cz. 1, nr 10, małe i duże papierowe krople, karton z obrysowanymi kroplami, papierowe kałuże z czarnymi krążkami, papierowe krople
i chmury różniące się znacznie wielkością, Karta pracy indywidualnej
nr 4.

4.

● Zabawy z papierem.
● Zabawa z rymowanką.
● Słuchanie piosenki Kołysanka.
Rozmowa na temat piosenki.
● Nucenie za nauczycielem melodii piosenki na samogłosce a.
Zabawa przy piosence.
● Akompaniament do piosenki na grzechotkach.
● Czytanie prośby misia wspólnie z nauczycielem; kolorowanie parasola.
● Ćwiczenia indywidualne: rozwijanie mowy.

 

− nauka piosenki

 

− śpiewa piosenkę

Stare gazety, piosenka Kołysanka, Karta pracy cz. 1, nr 11.

5.

● Instrumentacja wiersza Leci listek.
● Słuchanie wiersza
I. Suchorzewskiej Słota.
● Rozmowa na temat wiersza.
● Naśladowanie odgłosów z wiersza.
● Podawanie określeń deszczu.
● Określanie – Co robi deszcz?
● Ćwiczenia indywidualne: ćwiczenia percepcji wzrokowej.
● Wykonanie pacynki pieska (Wycinanka nr 8).

 

−  rozwijanie mowy

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

Wiersz Leci listek, wiersz
I. Suchorzewskij Słota, ilustracje do wiersza, Wycinanka nr 8, klej, nożyczki.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  GRUPA 1-3

 

Poniedziałek (3.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Części ciała”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką,,Rączki do góry”

Wtorek (4.10.2011)

 1. Wiersz ,,Ćwiczymy”-utrwalanie części ciała
 2. Zabawa ruchowa ,,Kółko graniaste”

Środa (5.10.2011)

 1. Oglądanie książeczki obrazkowej ,,Owoce”
 2. Praca plastyczna ,,Śliwka”

Czwartek ( 6.10.2011)

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Koło”
 2. Zabawy kolorami

 

Piątek (7.10.2011)

 1. Słuchanie opowiadania ,,Wycieczka Misia”
 2. Zabawa ruchowa                                      z piosenką ,,Dziewuszka”

Poniedziałek (10.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Owoce”-utrwalanie nazw owoców
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Zimno, zimno”

Wtorek (11.10.2011)

 1. Zabawa ruchowa ze śpiewem ,,Balonik”
 2. Gra na instrumentach muzycznych

Środa (12.10.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Krasnoludki”
 2. Praca plastyczna ,,Gruszka”

Czwartek (13.10.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Tunel”
 2. Zabawy konstrukcyjne                             z wykorzystaniem klocków

Piątek (14.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Owocowa piosenka”
 2. Zabawa ruchowa ,,Szybko-wolno”

Poniedziałek (17.10.2011)

1. Oglądanie książeczki obrazkowej ,,Warzywa”
2.    Zabawa ruchowa z piosenką ,,Jedzie pociąg z daleka”

Wtorek (18.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,A kuku”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Mało nas”

Środa (19.10.2011)

 1. Utrwalanie piosenki ,,Panie Janie”
 2. Praca plastyczna ,,Marchewka”

Czwartek (20.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Kiedy byłem”
 2. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Tu paluszek”

Piątek (21.10.2011)

 1. Utrwalanie piosenki ,,Wlazł kotek na płotek”
 2. Zabawy ruchowe z woreczkami

Poniedziałek (24.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Warzywa”-utrwalanie nazw warzyw
 2. Zabawa ruchowa ,,Klaszczemy”

Wtorek (25.10.2011)

 1. Słuchanie opowiadania ,,Wiewiórki”
 2. Zabawy z misiem ,,Gdzie siedzi miś?”

Środa (26.10.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,,Kto zna jeża?”
 2. Praca plastyczna ,,Pomidor”

Czwartek (27.10.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Popatrz na zabawkę”
 2. Ćwiczenie oddechowe

Piątek (28.10.2011)

 1. Zabawa ruchowa z piosenką ,,Głowa, ramiona, kolana”
 2. Praca plastyczna ,,Liść jesienny”

Poniedziałek (31.10.2011)

 1. Słuchanie dowolnie wybranej bajki
 1. Zabawa ruchowa ,,Jestem żabką”

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień w grupie 3-5

Wrzesień – tydzień I i II
Tematyka tygodnia: Jaka jestem? Jaki jestem?

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze

− percepcja wzrokowa

− percepcja słuchowa

− myślenie symboliczne

− pamięć

− uwaga

Edukacja zdrowotna

− aktywność ruchowa

i profilaktyka wad postawy

− bezpieczeństwo

Edukacja emocjonalna

i wprowadzenie

w świat wartości

− rodzaje emocji; sposoby radzenia sobie z emocjami

− nawiązywanie pozytywnych kontaktów – współdziałanie

Edukacja społeczna

i otoczenie techniczne

− moi koledzy, moje przedszkole

Edukacja językowa

− poprawność artykulacyjna

− poprawność gramatyczna

− zasób słownictwa

− przygotowanie do czytania, czytanie

− przygotowanie do pisania

Edukacja matematyczna

− orientacja przestrzenna

− aspekt porządkowy liczby

Edukacja artystyczna

Plastyka

− elementy wiedzy

o sztuce

− aktywność twórcza

Muzyka

− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu

− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki

Literatura i teatr

− odbiór

i interpretacja

1.

● Wspólne powitanie dzieci.

● Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Pierwszy dzień w przedszkolu.

● Oglądanie kącików zainteresowań.

● Swobodne rozmowy na temat kącików.

● Oglądanie łazienki, ustalenie zasad korzystania z niej.

● Zabawa ze śpiewem My jesteśmy krasnoludki.

● Zabawa z misiem – nadawanie mu imienia.

● Rysowanie obok misia piłki lub innej zabawki.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

 

 

Dziecko:

 

−  odpowiada na pytania dotyczące utworu

 

Opowiadanie Cz. Janczarskiego Pierwszy dzień w przedszkolu, ilustracje do opowiadania, Karta pracy cz.1, nr 1.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolory.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Zrośnięte dzieci.

● Zabawy ruchowe – zestaw nr I.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Rząd-koło.

● Zabawa ruchowa z elementem podskoku na postawie wiersza L. I. Kerna Piłka.

● Zabawa orientacyjno-porządkowa Figurki.

 

2.

● Zabawa integracyjna

W naszej grupie.

● Zabawa Moje dłonie.

● Wykonanie drzewka grupowego.

● Oglądanie znaczków rozpoznawczych w szatni. Wyszukiwanie swoich znaczków w sali i łazience.

● Zabawa Na imię mam…

● Zabawa w liczenie.

● Zabawa ze śpiewem My jesteśmy krasnoludki.

● Zabawy swobodne.

 

 

 

− zintegrowanie grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

− wymienia imiona kolegów

i koleżanek z grupy

 

3.

●  Zabawa dydaktyczna Szukamy koloru.

● Zabawa Moje imię.

● Zabawa Głowa, ramiona.

● Obrysowywanie swoich sylwetek.

● Czytanie całościowe wyrazów: głowa, noga, ręka.

● Liczenie na obrazku misiów, a potem lalek. Wskazywanie misia z poprzedniej karty pracy.

● Zabawy swobodne.

 

 

 

− rozwijanie orientacji przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

− wskazuje

i nazywa części ciała

Karta pracy cz. 1, nr 2, kartonowe koła, arkusze szarego papieru, mazaki, napisy: głowa, noga, ręka.

4.

● Ćwiczenia indywidualne z dziećmi – rozmowy na temat zabawek, zabaw, przedszkola.

● Zabawa porządkowa Chodźcie do mnie.

● Słuchanie piosenki Piosenka przedszkolaka.

Rozmowa na temat piosenki.

● Zabawa inhibicyjno-incytacyjna Idziemy do przedszkola.

Nauka refrenu piosenki.

● Ilustracja ruchowa piosenki Piosenka przedszkolaka.

● Zabawa ze śpiewem My jesteśmy krasnoludki.

Zabawa z kostką mimiczną.

● Zabawy swobodne.

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie umiejętności wokalnych

 

 

 

 

 

 

− śpiewa piosenkę

płyta CD, kompakt, szarfy w czterech kolorach, kołatka, kostka mimiczna.

5.

● Zabawa integracyjna Poznaj mnie.

● Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Czarny lew.

● Rozmowa na temat opowiadania.

● Naśladowanie ruchów zwierząt występujących

w opowiadaniu.

● Kolorowanie ramki obrazka misia według własnego pomysłu. Wycinanie obrazka (Wycinanka nr 1).

● Zabawa przy piosence Stary niedźwiedź mocno śpi.

● Zabawy swobodne

w wybranych kącikach.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

Wycinanka nr 1, opowiadanie R. Piątkowskiej Czarny lew, ilustracje do opowiadania, nożyczki.

 

6.

● Zabawa integrująca grupę Wyliczanie imion.

● Słuchanie wiersza

I. Suchorzewskiej Naj…

● Rozmowa na temat wiersza.

● Zabawa Jestem dobry w…

Zabawa Co lubię.

 

 

− uspołecznianie grupy

 

 

 

 

 

 

− wie, że nie należy się chwalić

 

 

 

 

Wiersz

I. Suchorzewskiej Naj…,

Z. Bogdanowicz Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, ilustracje do wiersza, krzesełka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

● Zabawa Czyj to kolor?

● Zabawa dydaktyczna

O którym koledze mówię.

● Wycinanie kolorowych pasków, układanie dowolnych kompozycji (Wycinanka nr 2).

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

− wycina proste kształty

 

Wycinanka nr 2, nożyczki, wiersz L. J. Kerna Piłka, pudełko na klocki, Z. Bogdanowicz Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.

8.

● Zabawa Kto zmienił miejsce?

● Zabawa Duży – mały.

● Zabawa Pokaż jaki jesteś duży – pokaż jaki jesteś mały.

● Ćwiczenia językowe – podawanie zdrobnień do podanych słów.

● Łączenie w pary obrazków przedstawiających duże

i małe zabawki tego samego rodzaju.

● Zabawa Widzę coś, widzę coś…

● Ćwiczenia indywidualne w mówieniu.

 

 

− określanie stosunków wielkościowych

 

 

− stosuje słowa: duży, mały

Pary zabawek różniące się wielkością (misie, lalki, klocki, maskotki), Karta pracy cz. 1, nr 3.

9.

● Zabawa Poszukiwacze kolorów.

● Zabawa Marsz zabawek.

● Słuchanie piosenki Budujemy dom.

● Rozmowa na temat piosenki.

● Ilustracja ruchowa piosenki Budujemy dom.

● Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.

● Nauka cwału bocznego.

● Poznanie zapisu swojego imienia.

 

 

 

−umuzykalnianie dzieci

 

 

 

− reaguje na dany sygnał

M. Staniek Konspekty zajęć muzyczno-rytmicznych, piosenka Budujemy dom, tamburyn, bębenek, kołatka, dwa zestawy kartoników z imionami dzieci, bibułowe pelerynki, płyta CD, kompakt.

10.

● Ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie

i nazywanie dźwięków

z otoczenia.

● Ćwiczenia oddechowe: zdmuchiwanie papierowych kulek ze stolika.

● Zabawa ze śpiewem

My jesteśmy krasnoludki.

● Słuchanie opowiadania D. Niewoli Bajka o trzęsących się spodniach, czyli o tym, że każdy może się bawić.

● Rozmowa na temat opowiadania.

● Zabawa ze śpiewem Nie chcę cię znać.

Oglądanie obrazków, ocenianie zagrożeń płynących z takich zachowań; wskazywanie obrazków przedstawiających sytuacje późniejsze.

● Ilustracja ruchowa piosenki Budujemy dom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

 

Gazety, opowiadanie

D. Niewoli Bajka o trzęsących się spodniach, czyli

o tym, że każdy może się bawić, ilustracje do opowiadania, Karta pracy cz.1, nr 4.

 

Wrzesień – tydzień III i IV
Tematyka tygodnia: W sadzie i w ogrodzie.

Treści programowe

Dzień tygodnia

Działania dzieci

Cele główne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

1

2

3

4

5

6

7

Procesy poznawcze

− percepcja wzrokowa

− percepcja słuchowa

− percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

− myślenie symboliczne

− pamięć

− uwaga

Edukacja zdrowotna

− aktywność ruchowa i profilaktyka wad postawy

− bezpieczeństwo

Edukacja społeczna

i otoczenie techniczne

− moi koledzy, moje przedszkole

Edukacja językowa

− poprawność artykulacyjna

− poprawność gramatyczna

− zasób słownictwa

− przygotowanie do czytania, czytanie

− przygotowanie do pisania

Edukacja przyrodnicza

i ekologiczna

− zależności w świecie przyrody

Edukacja matematyczna

− rytmy

− liczenie

− klasyfikacja

− aspekt porządkowy liczby

Edukacja artystyczna

Plastyka

− elementy wiedzy o sztuce

− aktywność twórcza

Muzyka

− elementy muzyki – wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu

− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki

Literatura i teatr

− odbiór

i interpretacja

1.

● Segregowanie owoców do koszyków według rodzaju.

● Słuchanie wiersza

L. Krzemienieckiej Jesienią.

● Rozmowa na temat wiersza.

● Liczenie owoców: jabłek, śliwek, gruszek.

● Ćwiczenia ruchowo-graficzne: kreślenie w powietrzu kształtu owoców.

● Liczenie jabłek

i gruszek. Kończenie kolorowania trzech wybranych owoców. Rysowanie listków wszystkim owocom.

● Zabawa muzyczna Zaczarowane owoce.

● Ćwiczenia indywidualne: indywidualne rozmowy nauczyciela z dziećmi.

 

 

 

− poznanie owoców naszych sadów

 

 

 

−  rozpoznaje

i nazywa: jabłka, gruszki, śliwki

 

Owoce, koszyki na owoce, wiersz L. Krzemieniec- kiej Jesienią, ilustracje do wiersza, obrazki przedstawiające owoce, M. Staniek Konspekty zajęć muzyczno-rytmicznych, Karta pracy cz. 1, nr 5.

● Zabawa ruchowa z elementem podskoku Zrywamy jabłka.

● Zabawy ruchowe – zestaw II.

● Zabawa muzyczno-ruchowa Wyrywamy marchewki.

● Zabawy ruchowe – zestaw III.

● Zabawa ruchowo-twórcza Jestem warzywem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

● Rozpoznawanie owoców po smaku.

● Zabawy z rymowanką.

● Wykonywanie obrazka Jabłuszka i gruszeczki (Wycinanka nr 3).

● Zabawa relaksująca Pięć palców.

● Ilustracja ruchowa piosenki Budujemy dom.

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

− wycina proste kształty, zagina papier

Owoce, Wycinanka nr 3, nożyczki,

D. Chauvel, Ch. Noret Zabawy relaksacyjne dla przedszkolaków.

3.

● Zabawa muzyczna Chwyć piłkę.

● Zabawa dydaktyczna Układamy zagrody.

● Ćwiczenia oddechowe: picie soku jabłkowego przez rurkę.

● Zabawa Szukamy jabłka.

 

 

− porównywanie długości elementów

 

 

− stosuje słowa: długi, krótki

Z. Bognanowicz Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, M. Staniek Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych, piłka, długie i krótkie patyczki, figurki zwierząt, jabłko z masy papierowej.

4.

● Zabawa hamująco-pobudzająca Zbieranie jabłek.

● Ćwiczenia pamięci ruchowej.

● Słuchanie piosenki Spotkały się dwa jabłuszka.

● Rozmowa na temat tekstu piosenki.

● Zabawa kształtująca słuch dynamiczny Owoce na drzewie.

● Nauka piosenki Spotkały się dwa jabłuszka.

● Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – kołatką.

● Zabawa Czyje to pantofelki?

● Ilustracja ruchowa piosenki Spotkały się dwa jabłuszka.

 

 

 

 

 

−  rozwijanie umiejętności wokalnych

 

 

 

 

 

−  śpiewa piosenkę

Piosenka Spotkały się dwa jabłuszka, M. Staniek Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych.

5.

● Wycinanie obrazków, zdjęć owoców ze starych czasopism.

● Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Lokator.

● Rysowanie swojego jabłuszka.

● Ćwiczenia oddechowe związane z mówieniem.

 

 

 

−  rozwijanie mowy

 

 

 

 

 

 

 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu

Opowiadanie R. Piątkowskiej Lokator, ilustracje do opowiadania, nożyczki, stare czasopisma.

 

6.

(1 dzień czwartego tygodnia)

● Ćwiczenia logorytmiczne.

● Słuchanie wiersza Zapasy.

● Dzielenie na sylaby nazw warzyw pokazywanych przez nauczyciela.

● Słuchanie rymowanki, skreślanie obrazków warzyw, które nie są w niej wymienione.

Segregowanie warzyw do koszyczków według rodzaju. Wspólne liczenie warzyw według rodzaju.

● Rozwiązywanie zagadek.

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

 

 

 

 

− wymienia nazwy wybranych warzyw

 

 

 

 

Karta pracy cz. 1, nr 6, obrazki, wiersz Zapasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

(2 dzień czwartego tygodnia)

● Rozpoznawanie warzyw po smaku.

● Rozpoznawanie za pomocą wzroku, a potem smaku ogórków: kiszonego, surowego, korniszona.

● Nazywanie potraw z ogórków.

● Przygotowanie rąk do pracy.

● Wykonanie Portretu ogórka (Wycinanka nr 4).

● Zabawa dydaktyczna Warzywa do garnka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− wycina proste kształty

Wycinanka nr 4, garnek, warzywa, kawałki warzyw, Z. Bogdanowicz Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, zielona plastelina, nożyczki.

8.

(3 dzień czwartego tygodnia)

● Rozpoznawanie za pomocą smaku gotowanych i surowych warzyw.

● Dzielenie na sylaby nazw warzyw pokazywanych przez nauczyciela.

● Przeliczanie warzyw – praca w grupach.

● Zabawa z wyliczanką.

 

 

 

 

 

 

 

 

− rozwijanie umiejętności liczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

− liczy w zakresie pięciu

Obrazki warzyw

z rymowanki, kilka zestawów kartoników

z krążkami, rozdrobnione, gotowane

i surowe warzywa, chustka.

9.

(4 dzień czwartego tygodnia)

● Zabawa Co się zmieniło.

● Zabawa pobudzająco-hamująca Pieczone ziemniaki.

● Słuchanie piosenki Jarzynowa ciuciubabka.

● Nauka piosenki.

● Zabawa w odgadywanie warzyw przy piosence.

● Wycinanie obrazków, zdjęć warzyw ze starych czasopism.

 

 

 

 

− rozwijanie umiejętności wokalnych

 

 

 

 

−  śpiewa piosenkę

 

 

 

 

 

 

Piosenka Jarzynowa ciuciubabka, taca, warzywa, woreczki, chusteczka, nożyczki, stare czasopisma, płyta CD, kompakt.

10.

(5 dzień czwartego tygodnia)

● Ćwiczenia oddechowe związane z mówieniem Orkiestra.

● Teatrzyk sylwet na podstawie utworu

J. Brzechwy Na straganie.

● Rozmowa na temat wiersza.

● Dowolna interpretacja wiersza z użyciem sylwet.

● Dostrzeganie

i kontynuowanie rytmu ułożonego z ciągu warzyw.

 

 

 

− rozwijanie mowy

 

 

 

 

− wymienia nazwy wybranych warzyw

 

Z. Sachajska Uczymy poprawnej wymowy, sylwety warzyw – bohaterów wiersza, wiersz

J. Brzechwy Na straganie, warzywa.

 

 

Magdalena Borysiak

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień w grupie dzieci od 1 roku do 3 lat

 

Czwartek (1.09.2011)

 1. Słuchanie wiersza ,,Przedszkolak”
 2. Zabawa ruchowa ,,Balonik”

Piątek (2.09.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Siała baba mak”
 2. Utrwalanie piosenki ,,Wlazł kotek na płotek”

Poniedziałek (5.09.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Pokaż mi jak…”
 2. Zabawa ruchowa ,,Rączki do góry”

Wtorek (6.09.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Ile kroków?”
 2. Utrwalanie piosenki ,,Panie Janie”

Środa (7.09.2011)

 1. Utrwalanie nazw poznanych zwierząt
 2. Naśladowanie odgłosów wybranych zwierząt
 3. Praca plastyczna ,,Słonik”

Czwartek (8.09.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Połóż misia”
 2. Zabawa ruchowa ,,Tunel”

Piątek (9.09.2011)

 1. Wiersz ,,Moja zabawka”
 2. Zabawa ruchowa ,,My jesteśmy krasnoludki”

Poniedziałek (12.09.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Toczenie piłki”
 2. Słuchanie wiersza ,,Dzieci i zabawki”

Wtorek (13.09.2011)

 1. Gra na instrumentach muzycznych
 2. Utrwalanie wierszyka ,,Kipi kasza, kipi groch”

Środa (14.09.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Mało nas”
 2. Praca plastyczna ,,Jabłuszko”

 

Czwartek (15.09.2011)

 1. Ćwiczenie z elementami podskoku-Piłki.
 2. Wiersz ,,Piłka”

Piątek (16.09.2011)

 1. Słuchanie opowiadania ,,Miś się przedstawia”
 2. Zabawa ruchowa ,,Kółko graniaste”

Poniedziałek (19.09.2011)

 1. Ćwiczenie oddechowe
 2. Wiersz ,,W przedszkolu”

Wtorek (20.09.2011)

 1. Zabawy piłką
 2. Nazywanie części ciała, pokazywanie części ciała na drugiej osobie

Środa (21.09.2011)

 1. Naśladowanie dźwięków wydawanych przez pojazdy( pociąg, samochód)
 2. Zabawa ruchowa ,,Zimno, zimno”
 3. Praca plastyczna ,,Biedronka”

Czwartek (22.09.2011)

 1. Słuchanie opowiadania ,,Ola”
 2. Zabawa ruchowa ,,Klaszczemy nad głową”

Piątek (23.09.2011)

 1. Zabawa ruchowa ,,Jedzie pociąg z daleka”
 2. Zabawa dydaktyczna: wystukiwanie rytmu przy użyciu instrumentów muzycznych

Poniedziałek (26.09.2011)

 1. Piosenka ,,Aaa kotki dwa”
 2. Zabawa paluszkowa ,,Pajacyk”

Wtorek (27.09.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Ko, ko, ko”
 2. Zabawa ruchowa ,,Kosi, kosi łapci”

Środa (28.09.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Na górze, na dole”
 2. Praca plastyczna ,,Helikopter”

Czwartek (29.09.2011)

 1. Wiersz ,,Ktoś szczególny”
 2. Zabawa ruchowa ,,Dużo ruchu”

Piątek (30.09.2011)

 1. Zabawa dydaktyczna ,,Nauka przez zabawę”
 2. Zabawa ruchowa ,,Jejku, jejku, rety, rety”

 

Tytuł programu: „W kręgu zabawy”- autor: Jadwiga Pytlarczyk 

Okresowy plan pracy wychowawczo- dydaktycznej dla grupy
3-5 lat, realizowany od marca do czerwca b.r.

Treści programowe-

MARZEC

Procesy poznawcze

− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-
-skutkowe
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga.
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
 i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo.
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole.
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania.
Edukacja przyrodnicza
i ekologiczna
− różnorodność w świecie przyrody
− zależności w świecie przyrody.
Edukacja matematyczna
− orientacja przestrzenna
− liczenie
− klasyfikacja.
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza.
Muzyka
− elementy muzyki:  wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki.
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja.

 


KWIECIEŃ

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-
-skutkowe
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga.
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
 i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo.
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole.
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania.
Edukacja przyrodnicza
i ekologiczna
− różnorodność w świecie przyrody
− zależności w świecie przyrody.
Edukacja matematyczna
− orientacja przestrzenna
− liczenie.
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza.
Muzyka
− elementy muzyki:  wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki.
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

 

 

MAJ

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-skutkowe
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga.
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
 i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo.
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole
− moja miejscowość
− mój region
− moja ojczyzna.
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania.
Edukacja matematyczna
− orientacja przestrzenna
− liczenie
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza.
Muzyka
− elementy muzyki:
wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki.
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja

  CZERWIEC

Procesy poznawcze
− percepcja wzrokowa
− percepcja słuchowa
− myślenie przyczynowo-
-skutkowe
− myślenie symboliczne
− pamięć
− uwaga.
Edukacja zdrowotna
− aktywność ruchowa
 i profilaktyka wad postawy
− bezpieczeństwo.
Edukacja społeczna
i otoczenie techniczne
− moi koledzy, moje przedszkole.
Edukacja językowa
− poprawność artykulacyjna
− poprawność gramatyczna
− zasób słownictwa
− przygotowanie do czytania, czytanie
− przygotowanie do pisania.
Edukacja matematyczna
− orientacja przestrzenna
− liczenie.
Edukacja artystyczna
Plastyka
− elementy wiedzy
o sztuce
− aktywność twórcza.
Muzyka
− elementy muzyki:  wysokość dźwięków, linia melodyczna, barwa, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu
− formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki.
Literatura i teatr
− odbiór
i interpretacja.

Cele główne i operacyjne-

 MARZEC

− rozwijanie mowy i myślenia:
 łączy wygląd chmur z pogodą, określa zmiany jakie zaszły w przyrodzie prawidłowo artykułuje głoski s i sz,
wymienia niektóre oznaki zbliżającej się wiosny, stosuje słowa: przebiśniegi, krokusy, rozpoznaje bociany, odpowiada na pytania dotyczące utworu, rozwiązuje zagadki tematycznie związane z wiosną

− rozwijanie sprawności manualnej:
 maluje na dany temat, wycina proste kształty, lepi z gliny realne kształty, maluje kształty realne,

− budzenie zainteresowania pogodą:
 wymienia elementy aktualnej pogody

umuzykalnienie dzieci:
śpiewa piosenkę, rozróżnia dźwięki wysokie
i niskie

− rozwijanie umiejętności klasyfikowania: segreguje obrazki według rodzaju przedmiotów na nich przedstawionych

− rozwijanie myślenia przyczynowo-
-skutkowego:
układa historyjkę z trzech obrazków

− rozwijanie orientacji przestrzennej: stosuje słowa: wyżej, niżej, stosuje przyimki: przed, za, obok

− zachęcanie do dbania o salę :
sprząta wybrany kącik

− rozwijanie logicznego myślenia :
rozróżnia zdania prawdziwe od nieprawdziwych

− aspekt porządkowy liczby
określa jak wygląda pierwszy, drugi, …, szósty przedmiot

− uspołecznienie dzieci:
bawi się z młodszymi i starszymi kolegami

 

 KWIECIEŃ

− rozwijanie mowy :
 wypowiada się na temat pszczół (wygląd, odgłos, mieszkanie)
wymawia prawidłowo słowo: dżdżownica
określa wygląd motylka cytrynka
wymienia czynniki potrzebne do wzrostu roślin, wymienia czynności, które wykonuje strażak, stosuje słowa: inżynier, architekt, wymienia czynności zegarmistrza, określa, jak powinno zachowywać się w lesie, określa, co należy robić, żeby dbać o przyrodę, stosuje słowa: ufoludek, rakieta, kosmos, omawia wygląd ufoludka, stosuje słowo pisanki, wypowiada się na temat wielkanocnego stołu, nazywa ciasta pieczone na Wielkanoc.

− rozwijanie sprawności manualnej:
zagniata bibułę w kulkę, maluje drzewo, wycina proste kształty, wycina gwiazdki, koloruje jajka.

− aspekt porządkowy liczby:
określa, jak wygląda pierwszy, drugi…, szósty motyl.

−umuzykalnienie dzieci:
 gra na instrumentach perkusyjnych, porusza się rytmicznie przy muzyce, reaguje na muzyczne sygnały.

− rozwijanie umiejętności klasyfikowania:
tworzy zbiory na podstawie jednej cechy – koloru lub wielkości.

− rozwijanie percepcji słuchowej:
odszukuje w sali tykający zegar.

− rozwijanie umiejętności liczenia:
liczy w zakresie sześciu.

− rozwijanie inwencji twórczej:
układa z kolorowych figur geometrycznych rakietę i ufoludka.

 

 


MAJ

− poznanie swojej miejscowości:
wymienia ważniejsze miejsca swojej miejscowości

− rozwijanie sprawności manualnej:
ozdabia kartkę albumu według własnego pomysłu, ilustruje baśń,

− budzenie zainteresowania swoim regionem:
wymienia nazwę swojej miejscowości

− rozwijanie mowy:
odpowiada na pytania nauczyciela, podaje swoją narodowość, podaje nazwę stolicy Polski, określa, jak powinno obchodzić się z książką, wymienia kolory roślin i zwierząt spotykanych na łące

− rozwijanie umiejętności liczenia:
liczy na konkretach w zakresie sześciu

− rozwijanie zainteresowania przyrodą:
bada właściwości wiatru

− rozwijanie umiejętności klasyfikowania:
klasyfikuje przedmioty według kształtu

−umuzykalnienie dzieci:
śpiewa  piosenki dla mamy i taty, porusza się rytmicznie przy piosence

− utrwalanie nazw kolorów:
 nazywa większość kolorów.

− rozwijanie percepcji słuchowej:
dopowiada słowa rymujące się z podanymi

− uspołecznienie dzieci:
prezentuje swoje umiejętności przed dorosłymi

 

 

  CZERWIEC

− rozwijanie mowy:
wymienia czynności, jakie może wykonywać z przyjacielem, odpowiada na pytania dotyczące utworu, poznanie nazwy nowej pory roku, opowiada fragment opowiadania, stosuje słowa: hala, góral

− rozwijanie sprawności manualnej:
układa wycięte elementy według wzoru,  rysuje miejsca realne, wycina proste kształty, ilustruje wybrany fragment opowiadania

− rozwijanie umiejętności liczenia:
liczy w zakresie sześciu, uzupełnia elementy do sześciu

− obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku:
nazywa wybrane zwierzęta i rośliny spotykane na łące

−umuzykalnienie dzieci:
tańczy prosty układ rytmiczny

− rozwijanie wyobraźni:
uczestniczy w zabawach twórczych

 
 
Plan Wakacyjnych Zajęć Edukacyjnych Na Lipiec i Sierpień 2011 r.
 

Nie możesz odczytac dokumentu ? Kliknij tutaj
 
 
Angielski - wakacyjne przedszkole.
 

Nie możesz odczytac dokumentu ? Kliknij tutaj

kapital       efs

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.